COMUNICAT COVID-19

16/03/2020

Benvolgut Client, Col·laborador, Proveïdor,

Des de DERYPOL, i en línia amb la preocupació compartida per tots de risc de propagació del COVID-19 entre els nostres empleats, clients, i proveïdors, des d'avui hem posat en marxa un conjunt de mesures addicionals de prevenció, orientades a assegurar la continuïtat del negoci i vetllar per la seguretat de tots en línia amb les recomanacions de les autoritats sanitàries nacionals i internacionals.

 • S'ha habilitat un gabinet de crisi que coordina en temps real totes les mesures i accions necessàries.
 • S'ha aplicat un protocol de home office per a totes les posicions de treball que així ho permet.
 • S'han implementant mesures a la planta de producció de les Franqueses per evitar la propagació del COVID-19 entre tot el personal de fàbrica, control de qualitat, laboratoris i logística. Aplicant cordons sanitaris i incrementant la higiene i neteja de les zones compartides, ara per torns.
 • Els contactes amb clients i proveïdors es realitzaran preferiblement per Telèfon o Teleconferència.
 • S'han cancel·lat o posposat totes les reunions presencials amb externs fora de l'oficina. En el cas de reunions crítiques per al negoci, s'ha acordat un protocol intern per avaluar cada situació.
 • S'ha prohibit temporalment l'assistència a esdeveniments massius així com els viatges de caràcter internacional.
 • S'han prohibit temporalment els desplaçaments de col·laboradors d'oficines al nostre centre de producció i laboratoris per evitar possibles contagis entre centres.
 • S'ha establert un protocol per a tot el personal extern que hagi d'actuar a la nostra planta de producció.

Igualment, i per a tots els empleats, l'empresa ha recomanat seguir les pautes d'higiene bàsiques per evitar el contagi:

 • Rentar-se sempre les mans amb sabó o utilitzar el gel desinfectant després de sortir del bany i després de tossir i/o esternudar.
 • Utilitzar mocadors de paper d'un sol ús per a cobrir-nos la cara abans de tossir i/o esternudar.
 • Evitar contacte físic (no donar-se la mà, evitar donar-se petons i abraçades, etc.).
 • No compartir gots, plats, coberts si abans no han estat prèviament rentats amb sabó.

Com es poden imaginar, la prioritat és la seguretat dels nostres empleats, clients i proveïdors, així com assegurar la continuïtat de l'activitat en uns moments complexos com aquests en què DERYPOL es converteix en peça indispensable en la societat per intentar evitar l'expansió del contagi.

És un moment d'excepcionalitat, per tant  sol·licitem a clients i als proveïdors que sàpiguen entendre que la rapidesa i agilitat de DERYPOL, potser no estarà al nivell que ens caracteritza, per tant els demanem la seva comprensió i enteniment. Al COVID19 el guanyarem entre tots, per tant agraïm la seva col·laboració.

Finalment, recordar-vos que per evitar la desinformació és crucial que utilitzem en tot moment fonts d'informació fiables:

ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019

MINISTERI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm

CENTRE EUROPEU PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE MALALTIES:      

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Gràcies a tots per la seva col·laboració.

Els saluda molt atentament,

 

Guillem Solé Ristol

Director General