Implantació de REACH

29/05/2015

Derypol ha Implementat REACH i CLP. Tots els Fulls de Seguretat dels Productes regeixen sota aquesta regulació, que és un requeriment obligatori per a barreges des de l'1 de juny del 2015.

REACH és una regulació de la Unió Europea, adoptada per a millorar la protecció de la salut humana i el medi ambient enfront dels riscos que puguin ser causats per als  productes químics, d’aquesta manera,  augmentant la competitivitat dels productes químics a la Unió Europea.

La Regulació CLP assegura que els perills presentats per als productes Químics, estan clarament comunicats als treballadors i als consumidors de la Unió d'Europea a través de la classificació adequada mitjançant l’etiquetatge dels compostos químics.