Nova delegació a Shanghai, Xina

10/01/2013

Derypol compta amb una nova oficina a Xina des de principis de Gener. La localització d'aquesta serà a Shanghai, la ciutat més poblada del país i amb un important pes a nivell industrial. Aquesta nova delegació té l'objectiu de fer créixer els mercats de tractament d'aigües, paper i oil&gas principalment, i també els de tèxtil, detergència i curtits.

Derypol inverteix d'aquesta manera en un dels mercats més grans del món i que té més progressió econòmica a nivell mundial, pensant que en un futur pròxim començarem a col·laborar amb vàries empreses xineses.