Pràctiques professionals a Derypol

02/02/2021

A DERYPOL no sol fem polímers i cuidem el medi ambient, també ens agrada a ajudar a que el pas de l´escola al món professional sigui realitat en tots els sentits. Ajudant a que els estudiants tinguin unes bones pràctiques i en la majoria de casos, si es donen les condicions, plaça vacant i actitud de l´estudiant, incorporar-lo a la nostra plantilla. La formació dual també la fem extensa al nostre personal que vulgui millorar la seva formació, tots hi guanyem.