Paper

La Tecnologia HIMOLOC permet obtenir polímers exclusius i altament eficaços que marquen la diferència en moltes de les seves aplicacions.

Els nostres polímers funcionals estan formulats per oferir avantatges competitius en la fabricació de paper i cartró, especialment en l’àrea de la química humida, ajudant a les fàbriques a millorar els seus programes de retenció i drenatge i incrementar la seva producció. Incloent també productes per millorar les propietats mecàniques (reforçants en sec i humit), l’adhesió entre capes (Ply Bond), la fixació d’encolants i el Tractament de les Aigües Blanques (Recuperació de Fibres) i Residuals.

La Tecnologia HIMOLOC per la seva facilitat d’ús, composició sostenible amb el Medi Ambient (sense solvents ni tensioactius) i per la seva exclusiva combinació de monòmers permet obtenir polímers exclusius i altament eficaços que marquen la diferència en moltes d’aquestes aplicacions.