Mineria i Control de Pols

La tecnologia HIMOLOC ens permet desenvolupar polímers específics per minería i control de pols oferint avantatges enfront de les tecnologies habituals del mercat.

Amb l’objectiu principal clar d’oferir productes altament eficaços i sostenibles amb el Medi Ambient, Derypol disposa de diverses gammes de productes utilitzats en el sector de la mineria i el control de pols. Aquests polímers ofereixen una solució rendible, diferencial i eficaç per a aquells processos on l’operació de separació sòlid/líquid és fonamental com la concentració, lixiviació, flotació, filtració, clarificació/decantació, etc. També disposem de polímers especials per a la pel·letització d’alguns minerals, així com polímers exclusius per a les operacions de control de pols ja sigui en mineria o qualsevol altre sector.

La Tecnologia Himoloc ens permet desenvolupar polímers específics per a aquestes aplicacions oferint molts avantatges enfront dels habituals de mercat i destacant per la facilitat d’aplicació, ús de monòmers específics per adaptar-se a la majoria de les condicions de sistema (pH, conductivitat, duresa, temperatura, etc.) i per descomptat, per ser la més sostenible amb el medi ambient.