Tractament d’aigües

Per al tractament d’aigües, disposem d’un ampli rang de productes, destacant els coagulants orgànics i, especialment, els floculants exclusius de la nostra tecnologia HIMOLOC.

L’aigua és el recurs natural més preuat. La seva escassetat i contaminació s’està convertint en un problema cada vegada més greu. La major font d’aquesta contaminació prové de l’ús domèstic i industrial i el seu abocament com a residu. Sent l’aigua un aliment bàsic indispensable per a una societat avançada i necessària per al desenvolupament econòmic i industrial, la disponibilitat d’aigua neta és universalment reconeguda com una marca de civilització. Aquesta preocupació universal per la qualitat de l’aigua i per un entorn més sostenible ha desembocat en els últims anys en un esforç col·lectiu per protegir i racionar aquest preciós tresor.

En aquest context, Derypol disposa d’una de les gammes de productes més àmplies de mercat per al tractament d’aigües, que inclou, entre d’altres, polímers floculants i coagulants sintètics. A més, el nostre equip d’experimentats especialistes en tractament d’aigües s’esforça cada dia per satisfer les necessitats particulars de cadascun dels nostres clients.

Sens dubte, els productes de la gamma HIMOLOC ofereixen en aquest mercat la més avançada tecnologia de floculants, adaptant les característiques de cada polímer per donar el millor rendiment en cadascuna de les aplicacions i amb les grans avantatges dels polímers en dispersió aquosa: fàcils d’usar, lliures de dissolvents i tensioactius (tecnologia Verd i Blau), baix contingut en acrilamida residual, etc. Els floculants catiònics, aniònics i anfotéricos s’utilitzen en multitud d’aplicacions incloent des del Tractament Físic-Químic fins a la deshidratació de fangs, passant pel espessiment, filtració o eliminació de contaminants específics.

Coagulació i floculació

Etapa de coagulació

La coagulació es refereix al procés de desestabilització de la matèria coloidal suspesa. Aquestes partícules suspeses mantenen naturalment un equilibri de càrregues positives i negatives que les manté separades de manera estable. Al trencar aquest equilibri, aquests col·loides poden unir-se formant coàguls. És molt important tenir en compte la dosi de coagulant que s’afegeix, ja que un excés pot provocar la re-estabilització de la matèria coloidal, causa de la sobresaturació de la càrrega superficial de les partícules, el que complicaria la coagulació.

Etapa de floculació

La floculació es refereix als processos dinàmics que tenen lloc en el medi aquós, on les partícules (coàguls) es posen en contacte formant flòculs.

Aquesta floculació es produeix gràcies a la formació d’enllaços químics entre dos o més partícules. Els flòculs formats d’aquesta manera són estructures tridimensionals toves i poroses que tenen un pes específic que difereix lleugerament del de l’aigua, permetent d’aquesta manera, separar-los per mitjans físics (decantació, flotació, filtració, etc.).

Mitjançant el procés de floculació es facilita la deshidratació de fangs per centrífugues, filtres banda, filtres premsa, cargol premsa…