Tecnologia HIMOLOC

El vaixell insígnia dels productes Derypol són els polímers en dispersió aquosa que formen la Tecnologia HIMOLOC. Són polímers lliures de dissolvents i tensioactius i fins i tot es disposa d’una sèrie lliures d’acrilamida. La seva versàtil composició monomèrica, la gran facilitat de preparació, la seva alta eficàcia en multitud d’operacions i el ser la tecnologia més sostenible amb el medi ambient, els fan únics al mercat.

Podem definir la Tecnologia Himoloc amb 9 paraules:

1. Verd: tant per la seva composició (lliure de dissolvents i tensioactius) com pel seu procés de fabricació, és la tecnologia de floculants més sostenible amb el Medi Ambient i amb la menor petjada de carboni del mercat.

2. Blau: a causa de l’absència de dissolvents en la seva composició, ajuda a reduir l’emissió de COV ‘s (compostos orgànics volàtils) a l’atmosfera, proporcionant-nos un aire més net i un cel més blau.

3. Fàcil: els floculants més fàcils de dissoldre de mercat. Un simple mesclador estàtic pot ser suficient i fins i tot de vegades, es poden dosificar directament.

4. Nova: la tecnologia de floculants més nova que hi ha al mercat.

5. Innovadora: el nostre departament R+D+I està contínuament desenvolupant polímers innovadors i eficaços, d’acord amb les necessitats de mercat.

6. Diferent: els floculants en dispersió aquosa de la Tecnologia Himoloc aporten un gran factor de diferenciació respecte als habituals floculants de mercat en pols o emulsió (base dissolvent).

7. Rosa: la Tecnologia Himoloc també disposa de polímers exclusius per a la Indústria Cosmètica.

8. Exclusiva: hi ha molts productors de floculants en altres tecnologies, però no en dispersió aquosa com la nostra Tecnologia Himoloc.

9. Màgica: la gran experiència d’usuari que aporta la Tecnologia Himoloc al treballar amb ella…arriba a semblar màgica.

Tractament d'aigües

Per al tractament d’aigües, la nostra tecnologia exclusiva més important són els productes HIMOLOC, on destaquen dues gammes diferenciades de productes: els floculants catiònics i els floculants de dispersió aniònica.

Paper

La tecnologia HIMOLOC permet obtenir polímers exclusius i altament eficaços que marquen la diferència en moltes d’aquestes aplicacions.

Mining & Dust Control

La tecnologia HIMOLOC ens permet desenvolupar polímers específics per mintería i control de pols oferint molts avantatges enfront de les habituals de mercat

Oil & Gas

La tecnologia HIMOLOC ofereix, a les empreses de serveis, als operadors i als refinadors múltiples oportunitats per millorar la seva producció i rendibilitat.