Polímers Derypol

Els nostres productes HIMOLOC són floculants on la química és art, per aconseguir els polímers més fàcils d’usar, els més respectuosos pel medi ambient, exclusius, únics i diferents, els més eficients en moltes aplicacions, innovadors i de vegades màgics.

Derypol treballa per detectar les necessitats del mercat i investigar i desenvolupar els productes que les satisfacin. La nostra preocupació pel medi ambient s’ha convertit en el nostre principal objectiu. Per aquesta raó, només fem servir processos i productes que respecten el medi ambient.

La nostra gamma de productes és el resultat del nostre compromís d’innovar i utilitzar tecnologies avançades per al desenvolupament de productes especialitzats i eficients. Tots els nostres productes són el fruit d’una àmplia investigació i estan fets d’acord amb els criteris i la qualitat més exigents.

Dins de la nostra gamma de productes destaquen els de la Tecnologia HIMOLOC, sent l’última evolució mundial dels floculants que habitualment es fabricaven en pols o emulsió (líquid base solvent). Aquesta tecnologia exclusiva de polímers líquids en base aigua ofereix múltiples avantatges destacant per la seva versatilitat, alta eficàcia, facilitat d’ús i per ser la més sostenible amb el Medi Ambient (lliure de solvents i tensioactius). Entre les diferents sèries que combinen monòmers habituals i altres exclusius, hi ha també floculants totalment Lliures d’Acrilamida.

A més de productes per al Tractament d’Aigües (Core Business), també produïm polímers i resines exclusius per a diferents mercats com Paper, Cosmètica i Detergència, Petroli i Gas, Mineria i Control de Pols i Tèxtil, generant un veritable i sostenible valor afegit i d’aquesta manera repte una exigència a aconseguir el millor equilibri possible entre necessitats ecològiques, socials i econòmiques.

El nostre departament de R+D+I, està contínuament treballant juntament amb els nostres clients per desenvolupar innovadors productes, fonamentalment basats en la Tecnologia HIMOLOC, Per satisfer les noves necessitats que contínuament apareixen en aquests mercats, pel que de manera freqüent es presenten nous productes al mercat que acaben convertint-se en productes d’èxit. Recomanem mantenir atents a les nostres novetats i en contacte continu amb els nostres comercials.

Així mateix a través del nostre departament de R+D+I, en Derypol sempre estem oberts a realitzar projectes col·laboratius per desenvolupar nous productes, amb aplicacions molt diverses, segons les directrius i acords que s’estableixin amb el nostres clients.

Tractament d'aigües

Per al tractament d’aigües, la nostra tecnologia exclusiva més important són els productes HIMOLOC, on destaquen dues gammes diferenciades de productes: els floculants en dispersió catiònics i aniònics.

Paper

La tecnologia HIMOLOC permet obtenir polímers exclusius i altament eficaços que marquen la diferència en moltes d’aquestes aplicacions.

Cosmètica i Detergència

L’extens coneixement dels monòmers utilitzats, de les seves interaccions i els efectes sobre el polímer resultant, ens permet desenvolupar productes amb les característiques més adequada.

Oil & Gas

La tecnologia HIMOLOC ofereix, a les empreses de serveis, als operadors i als refinadors múltiples oportunitats per millorar la seva producció i rendibilitat.

Mineria i Control de Pols

La tecnologia HIMOLOC ens permet desenvolupar polímers específics per mineria i control de pols oferint molts avantatges enfront de les habituals de mercat

Resines: tèxtil i curtits

Derypol, amb més de 50 anys d’experiència fabricant resines i polímers, posseeix la tecnologia i l’experiència necessàries per desenvolupar productes amb aplicació en mercats molt diversos, com ara tèxtil, curtits, construcció, etc.