Fabricants de polímers

Fem polímers, cuidem el medi ambient i les persones.

Més de 50 anys fabricant productes químics.

Derypol neix el 1967 amb l’objectiu de fabricar productes per al sector tèxtil.

El 1970 es posa en marxa la nostra planta de producció localitzada a les Franqueses de Vallès (Barcelona – Spain), un reactor i un petit laboratori són els nostres primers actius amb què iniciar el nostre camí en la indústria química.

Amb el pas el temps i sempre amb un esperit innovador, hem anat incrementant la nostra presència en nous sectors de mercat, ampliant la gamma de polímers i les instal·lacions per poder atendre les necessitats dels nostres clients.

Actualment la nostra empresa i les nostres instal·lacions disposen d’una gran capacitat d’adaptació a les necessitats de mercats com el de Tractament d’Aigües, Paper, Cosmètica i Detergència, Petroli i Gas, Mineria i Control de Pols i Resines, generant un veritable i sostenible valor afegit i d’aquesta manera repte una exigència a aconseguir el millor equilibri possible entre necessitats ecològiques, socials i econòmiques.

En els 10 últims anys hem gairebé doblat les nostres vendes i triplicat els indicadors de benefici, superant la xifra de 1000 clients i exportant a més de 60 països fora de les nostres fronteres que representen més del 60% de les nostres vendes. Comercialitzem tecnologies exclusives i continuem generant nous productes que garantissin el futur de la nostra empresa.

Recursos Humans

En Derypol som conscients que el nostre principal actiu és el nostre personal, comptem amb un equip de professionals que aporten el major nivell tècnic perquè els nostres productes i els nostres serveis siguin els més òptims.

És de vital importància per a Derypol aconseguir la qualitat dels seus productes a través del nostre personal, i per tenir persones productives és indispensable proporcionar educació i formació. Entenem la formació com un procés continu i planificat en base a les necessitats de l’empresa i del propi treballador.

El departament de RRHH de Derypol vetlla per la integració de les persones en l’organització, i es preocupa de mantenir les condicions i les relacions de treball perquè tot el personal es desenvolupi personalment i professionalment.

Si vol formar part de la nostra plantilla i poder desenvolupar la seva carrera professional, pot enviar el seu currículum vitae.

Compliance

Forma part de la cultura empresarial de Derypol el seu compromís per desenvolupar la seva activitat des del valor de la integritat personal de tots els seus membres i des de l’escrupolós respecte a la legalitat. L’excel·lència i la satisfacció dels nostres clients tenen com a pressupost un model ètic d’activitat, el punt de partida és el respecte a la legalitat vigent i la productivitat sense cap dany als nostres empleats, a tercers, al nostre entorn ni, en definitiva, a la societat en la qual ens integrem. Aquests valors no només responen a la convicció ètica dels seus administradors, sinó que fan de Derypol una empresa més competitiva i eficaç.

Dins d’aquest compromís, hem desenvolupat instruments de gestió que ens permeten actuar d’acord amb els nostres valors i assegurar raonablement que tots els nostres empleats i directius realitzen la seva activitat d’acord amb la llei.

No només hem aprovat un codi de conducta per a tot el personal, sinó que hem implementat, de conformitat amb el Codi Penal i amb els millors estàndards internacionals, un sistema de prevenció de riscos penals basats en exigents controls i en una constant monitorització dels diversos processos i activitats de l’empresa. A més, hem constituït un òrgan de vigilància per assegurar el compliment del programa de prevenció i, també, hem establert un canal de comunicacions (denúncies) internes, la regulació posa especial atenció en respectar la protecció de dades i els drets de les persones que denuncien o han estat denunciades.

Aquesta iniciativa parteix del lideratge del Consell d’Administració de Derypol, perquè més enllà de qualsevol previsió legal, sabem que els valors dins d’una organització no poden ser assumits en la seva deguda plenitud sense el seu impuls des de la més alta direcció.