Innovació

La innovació i el desenvolupament de nous productes sempre ha estat el motor que ha fet de la nostra empresa una de les més pioneres en el camp dels floculants i polímers.

R+D+I

La innovació i el desenvolupament de nous productes sempre ha estat el motor que ha fet de la nostra empresa una de les més pioneres en el camp dels floculants i polímers solubles en aigua.

Sens dubte, una de les apostes d’èxit que va marcar el futur de Derypol va ser la implantació d’un departament exclusiu de R + D + i en l’any 2001, creant-se un equip de doctors especialitzats en diferents camps de la química. Els principals factors per a l’èxit d’aquest departament són la col·laboració interdisciplinària i l’intercanvi permanent de coneixements i experiències. L’experiència i estreta cooperació amb les diferents àrees de l’empresa proporcionen un conjunt de coneixements que ens converteix en líders en la fabricació de floculants en dispersió aquosa i en un interlocutor molt sol·licitat pels nostres clients.

Des de la creació del departament, s’han desenvolupat nombrosos projectes d’innovació diferents, molts dels quals han estat escalats a planta per a la seva fabricació i ja formen part de la gamma de productes de Derypol, representant més de l’80% de les nostres vendes actuals.

Un altre índex que demostra la importància d’aquest departament i la seva millora contínua és el Vitality Index (percentatge de vendes de productes desenvolupats en els darrers 5 anys) i que se situa en el 15%, sent el més alt de les empreses similars del mercat i que demostra l’activa i viva que es troba l’empresa.

En Derypol, tenim clar que la nostra investigació d’avui és la base dels èxits futurs.

Col·laboracions

Les investigacions realitzades per Derypol no queden limitades a la pròpia empresa, sinó que estan obertes a altres centres d’innovació i són fruit de la col·laboració amb els propis clients o amb desenvolupaments conjunts amb altres empreses. Els principals factors per a l’èxit de la feina d’investigació són la col·laboració i l’intercanvi permanent de coneixements i experiències, tant a nivell intern com extern.

Aquesta estreta col·laboració amb els nostres clients, ens permet detectar les contínues necessitats de mercat i adaptar-nos ràpidament als canvis d’un entorn cada vegada més volàtil.

Departament d’Aplicació

En el Departament d’Aplicació de Derypol, es disposa dels mètodes analítics i la instrumentació més sofisticada per a realitzar els estudis i anàlisis personalitzats i específics per a la majoria dels mercats en els quals s’apliquen els nostres productes. Aquests estudis són duts a terme per tècnics especialitzats amb anys d’experiència, sempre disposats a resoldre els problemes que plantegen els clients i amb una estreta col·laboració amb els nostres tècnics-comercials.

Així per exemple, a l’àrea de Tractament d’Aigües, el Departament d’Aplicació rep diàriament multitud de mostres reals d’aigües i fangs, la problemàtica és estudiada detingudament pels nostres tècnics i resolta en la mesura del possible, perquè posteriorment, el nostre equip de tècnics comercials pugui realitzar una prova a escala industrial amb les màximes garanties d’èxit.