Avís legal

Ús de la pàgina web:
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DERYPOL, SA, l’informa que és titular de la pàgina web www.derypol.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, DERYPOL, SA, informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és DERYPOL, SA, amb CIF: A08226300 i domicili social en Carrer Plató, núm. 6, planta entresòl, porta cinquena, 08021, de Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 1592, Foli 14, Full 13401, Llibre 1024, Secció 2ª de Societats. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@derypol.com

Usuari i responsabilitats
La navegació, accés i ús per la pàgina web de DERYPOL, SA. Confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina web de DERYPOL, SA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de DERYPOL, SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per DERYPOL, SA per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per DERYPOL, SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets a tercers o de el mateix funcionament de la pàgina web.

Política d’Enllaços i Exempcions de Responsabilitat
DERYPOL, SA no es fa responsable de l’contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa .
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina web té només finalitat informativa i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
DERYPOL, SA declara haver aportat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, DERYPOL, SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions
DERYPOL, SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de Galetes
DERYPOL, SA després del consentiment previ de l’usuari, utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en la navegació d’ell mateix per la seva pàgina web, per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, DERYPOL, SA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’apartat Política de Cookies permet a l’usuari conèixer tots els termes i condicions relatius a l’ús d’aquests dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades.

Propietat Intel·lectual
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, els continguts d’aquest portal, incloent-se, a títol enunciatiu, textos, imatges, sons, animacions, gràfics, botons, programes d’ordinador o bases de dades, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, són titularitat de DERYPOL, SA
Els drets de propietat intel·lectual dels col·laboradors de DERYPOL, SA que publiquin els seus treballs en aquest lloc web correspondran als seus autors. L’enviament d’aquestes col·laboracions a DERYPOL, SA suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació de les mateixes a través dels nostres llocs web.
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge, disseny gràfic i codis de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a DERYPOL, SA Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, corresponent a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció distribució, comunicació pública i transformació, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de DERYPOL, SA

Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció
DERYPOL, SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions administratives o judicials que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.